Tag Archives: Ana Opalić

Važno je zvati se Ana (fotowalk)

Lokacija: Galerija VN, Ilica 163a, 15 veljača, 2011.

Fotograf: John Henry Newton

Računalna obrada slika: John Henry Newton

Autorice koje su sudjelovale na izložbi: Ana Hušman, Ana Horvat, Ana Belošević, Ana Kadoić, Ana Kolega, Ana Lozica, Ana Mihalić, Ana Šerić Kuhinja, Ana Tomljanović i Ana Opalić.

Korak po korak prošetali smo izložbom “Važno je zvati se Ana“, te smo pokušali saznati jesu li autorice bolje kustosice nego umjetnice.